Uppförandekod

Vår uppförandekod tydliggör hur SITAB ska uppföra sig både som arbetsgivare, affärspartner och samhällsaktör.

Att ta fram en uttalad etisk uppförandekod är ett självklart steg i utvecklingen för SITAB och vår roll i samhället. Både som ledande industriföretag och som medarbetare utvecklas vi ständigt och vill i alla aspekter bibehålla vår goda arbetsmiljö och policy.

Vi respekterar och stödjer FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och vill värna om mångfald och jämställdhet. Oavsett ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning eller religion är du välkommen till SITAB där vi jobbar för att samma möjligheter och lika behandling ska gälla alla.

Koden gäller för våra medarbetares individuella ansvar samt för vårt ansvar gentemot medarbetare och samhället. Vi och våra medarbetare inom SITAB har skyldighet att följa uppförandekoden. Det gäller även våra kunder, leverantörer och entreprenörer som vi samarbetar med.

 

Sandviken i Januari 2007
Sten-Åke Holmström
SITAB

Sandvikens kommuns Miljöpris till Stenna Holmström
Årets miljöpris går till Stenna Holmström, VD på SITAB och delägare i Sandvikens Projektutveckling AB. Stenna får miljöpriset i och med hans arbete med att utveckla nya tekniska lösningar för att både minska energiförbrukning och ta vara på den energi som redan finns.

2012-12-18
Vattenkraftverk på 88 år får nya delar från SITAB
Ett vattenkraftverk i Torshälla som byggdes 1924 ska nu byta ut några av de uttjänta delarna som hållit igång verket sen dess.

2012-05-15
SITAB expanderar med nya lokaler för tillverkning i rostfritt material
SITAB i Sandviken investerar i lokaler på Lövbackens Industriområde.

2012-02-27
Patenterad Värmeväxlare installerad i Sandviken
Stjärnhuset i Sandviken blir pilotprojekt för ny uppfinning.

2012-03-02 10:00
Ny stororder: Värmeväxlare från SITAB ska ut i världen
SITAB i Söderfors har fått två stora ordrar på värmeväxlare till gipsmassafabriker i Sydameria och Asien.

2012-02-29 10:00
Stort energiprojekt för SITAB på Boliden i Skellefteå
Vanligt elektronikskrot, från datorer och mobiler till elvispar, smälts och förädlas till rena bas- och ädelmetaller. Sedan återanvänds de i nya produkter, och när de blir skrot igen, smälts och förädlas de på nytt.

2011-11-16
Stororder från USA
Från USA har nu SITAB i Söderfors fått en order på 27 stycken värmeväxlare. Värmeväxlarna ska användas i den amerikanska pappersindustrin.

2010-10-15
SITAB i Sandviken och Söderfors
SITAB finns i Sandviken och i Söderfors. Verksamheterna kompletterar varandra eftersom SITAB Söderfors arbetar inom ett lättare segment med mindre dimensioner och vikter än SITAB i Sandviken.
Vi får industrins puls att slå
I vår moderna och välutrustade verkstad kan vi göra det få andra kan inom lyftteknik och grövre plåtmaterial. Vår kantpress har en presskraft 540 ton x 3100 mm.

2009-10-20