Drogpolicy för SITAB

I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker arbetsmiljö skall SITAB verka för drogfria arbetsplatser.

SITAB skall vara en nykter och drogfri arbetsplats.
Detta innebär ett klart avståndstagande från all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland företagets anställda. Umgänget med alkohol skall präglas av stor vaksamhet och gott omdöme.

Det åligger samtliga medarbetare att verka för ökad säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetet genom att förhindra missbruk av alkohol och narkotika. Varje anställd har en skyldighet att agera vid misstänkt alkohol- eller drogmissbruk på arbetsplatsen.

Genom information, utbildning och ett konsekvent agerande från SITAB skall alkohol- och drogmissbruk förebyggas. Drogtester genomförs i syfte att säkerställa att drogpolicyn efterlevs. Handlingsprogrammet för denna drogpolicy skall kontinuerligt följas upp.


Sandviken i januari 2007
Sten-Åke Holmström
SITAB

Sandvikens kommuns Miljöpris till Stenna Holmström
Årets miljöpris går till Stenna Holmström, VD på SITAB och delägare i Sandvikens Projektutveckling AB. Stenna får miljöpriset i och med hans arbete med att utveckla nya tekniska lösningar för att både minska energiförbrukning och ta vara på den energi som redan finns.

2012-12-18
Vattenkraftverk på 88 år får nya delar från SITAB
Ett vattenkraftverk i Torshälla som byggdes 1924 ska nu byta ut några av de uttjänta delarna som hållit igång verket sen dess.

2012-05-15
SITAB expanderar med nya lokaler för tillverkning i rostfritt material
SITAB i Sandviken investerar i lokaler på Lövbackens Industriområde.

2012-02-27
Patenterad Värmeväxlare installerad i Sandviken
Stjärnhuset i Sandviken blir pilotprojekt för ny uppfinning.

2012-03-02 10:00
Ny stororder: Värmeväxlare från SITAB ska ut i världen
SITAB i Söderfors har fått två stora ordrar på värmeväxlare till gipsmassafabriker i Sydameria och Asien.

2012-02-29 10:00
Stort energiprojekt för SITAB på Boliden i Skellefteå
Vanligt elektronikskrot, från datorer och mobiler till elvispar, smälts och förädlas till rena bas- och ädelmetaller. Sedan återanvänds de i nya produkter, och när de blir skrot igen, smälts och förädlas de på nytt.

2011-11-16
Stororder från USA
Från USA har nu SITAB i Söderfors fått en order på 27 stycken värmeväxlare. Värmeväxlarna ska användas i den amerikanska pappersindustrin.

2010-10-15
SITAB i Sandviken och Söderfors
SITAB finns i Sandviken och i Söderfors. Verksamheterna kompletterar varandra eftersom SITAB Söderfors arbetar inom ett lättare segment med mindre dimensioner och vikter än SITAB i Sandviken.
Vi får industrins puls att slå
I vår moderna och välutrustade verkstad kan vi göra det få andra kan inom lyftteknik och grövre plåtmaterial. Vår kantpress har en presskraft 540 ton x 3100 mm.

2009-10-20