Arbetsmiljöpolicy för SITAB

 SITAB är en verkstadsföretag vars huvudinriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för industriföretag. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.

 Vårt arbetsmiljöarbete innefattar bland annat:

  • I ett nära samarbete mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador. Vårt mål är god arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap och trygghet.
  • Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön, så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå.
  • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar.
  • På regelbundna arbetsplatsträffar diskuteras produktions-, arbetsmiljö-, personal-, och andra frågor.
  • Vi ska kontiunerligt utvärdera vårt arbetsmiljöarbete och samtidigt fastställa nya mål med arbetet.
Sandvikens kommuns Miljöpris till Stenna Holmström
Årets miljöpris går till Stenna Holmström, VD på SITAB och delägare i Sandvikens Projektutveckling AB. Stenna får miljöpriset i och med hans arbete med att utveckla nya tekniska lösningar för att både minska energiförbrukning och ta vara på den energi som redan finns.

2012-12-18
Vattenkraftverk på 88 år får nya delar från SITAB
Ett vattenkraftverk i Torshälla som byggdes 1924 ska nu byta ut några av de uttjänta delarna som hållit igång verket sen dess.

2012-05-15
SITAB expanderar med nya lokaler för tillverkning i rostfritt material
SITAB i Sandviken investerar i lokaler på Lövbackens Industriområde.

2012-02-27
Patenterad Värmeväxlare installerad i Sandviken
Stjärnhuset i Sandviken blir pilotprojekt för ny uppfinning.

2012-03-02 10:00
Ny stororder: Värmeväxlare från SITAB ska ut i världen
SITAB i Söderfors har fått två stora ordrar på värmeväxlare till gipsmassafabriker i Sydameria och Asien.

2012-02-29 10:00
Stort energiprojekt för SITAB på Boliden i Skellefteå
Vanligt elektronikskrot, från datorer och mobiler till elvispar, smälts och förädlas till rena bas- och ädelmetaller. Sedan återanvänds de i nya produkter, och när de blir skrot igen, smälts och förädlas de på nytt.

2011-11-16
Stororder från USA
Från USA har nu SITAB i Söderfors fått en order på 27 stycken värmeväxlare. Värmeväxlarna ska användas i den amerikanska pappersindustrin.

2010-10-15
SITAB i Sandviken och Söderfors
SITAB finns i Sandviken och i Söderfors. Verksamheterna kompletterar varandra eftersom SITAB Söderfors arbetar inom ett lättare segment med mindre dimensioner och vikter än SITAB i Sandviken.
Vi får industrins puls att slå
I vår moderna och välutrustade verkstad kan vi göra det få andra kan inom lyftteknik och grövre plåtmaterial. Vår kantpress har en presskraft 540 ton x 3100 mm.

2009-10-20