Miljöspolicy för SITAB

SITAB är ett verkstadsföretag vars huvudinriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för industriföretag. Verksamhet inom SITAB ska bedrivas effektivt och resurssnålt vad det gäller anvädning av energi, råvaror och övriga naturresurser.

Vårt  miljöarbete innefattar bland annat:

  • Prioritera sådana tillverkningsprocesser som, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hushållar med råvaror, energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön vad avser utsläpp och restprodukter.
  • Arbeta kontinuerligt för att förbättra den interna och externa miljön, så att vår negativa miljöpåverkan kan hållas på en låg och stabil nivå.
  •  Engagera våra anställda, kunder och leverantörer i miljöarbetet.
  • Arbeta för ökad återvinning av restprodukter för att begränsa uttaget av råvaror och undvika deponering.
  • Ha mätbara mål för vårt miljöarbete så att vi löpande kan visa att vi följer av samhället ställda krav på verksamheten.
  • Förebygga föroreningar och begränsa risken av olyckor som leder till miljöpåverkan.
  • I förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny och ändrad verksamhet. Då vår tillverkning till största delen utgår från våra kunders underlag skall vi på ett öppet och sakligt sätt vara deras partner för att, om möjligt, kunna bidra till nya lösningar som ger en positiv miljöpåverkan.
Sandvikens kommuns Miljöpris till Stenna Holmström
Årets miljöpris går till Stenna Holmström, VD på SITAB och delägare i Sandvikens Projektutveckling AB. Stenna får miljöpriset i och med hans arbete med att utveckla nya tekniska lösningar för att både minska energiförbrukning och ta vara på den energi som redan finns.

2012-12-18
Vattenkraftverk på 88 år får nya delar från SITAB
Ett vattenkraftverk i Torshälla som byggdes 1924 ska nu byta ut några av de uttjänta delarna som hållit igång verket sen dess.

2012-05-15
SITAB expanderar med nya lokaler för tillverkning i rostfritt material
SITAB i Sandviken investerar i lokaler på Lövbackens Industriområde.

2012-02-27
Patenterad Värmeväxlare installerad i Sandviken
Stjärnhuset i Sandviken blir pilotprojekt för ny uppfinning.

2012-03-02 10:00
Ny stororder: Värmeväxlare från SITAB ska ut i världen
SITAB i Söderfors har fått två stora ordrar på värmeväxlare till gipsmassafabriker i Sydameria och Asien.

2012-02-29 10:00
Stort energiprojekt för SITAB på Boliden i Skellefteå
Vanligt elektronikskrot, från datorer och mobiler till elvispar, smälts och förädlas till rena bas- och ädelmetaller. Sedan återanvänds de i nya produkter, och när de blir skrot igen, smälts och förädlas de på nytt.

2011-11-16
Stororder från USA
Från USA har nu SITAB i Söderfors fått en order på 27 stycken värmeväxlare. Värmeväxlarna ska användas i den amerikanska pappersindustrin.

2010-10-15
SITAB i Sandviken och Söderfors
SITAB finns i Sandviken och i Söderfors. Verksamheterna kompletterar varandra eftersom SITAB Söderfors arbetar inom ett lättare segment med mindre dimensioner och vikter än SITAB i Sandviken.
Vi får industrins puls att slå
I vår moderna och välutrustade verkstad kan vi göra det få andra kan inom lyftteknik och grövre plåtmaterial. Vår kantpress har en presskraft 540 ton x 3100 mm.

2009-10-20