Kvalitespolicy för SITAB

Med kompetent personal, mångårig erfarenhet, modern teknik och ett stort och kunnigt nätverk är vår målsättning att  lösa det mesta våra kunder önskar.

Nöjda kunder skall alltid utgöra en viktig bas för företagets framtida utveckling. Våra varor och tjänster skall alltid utföras i enlighet med överenskommelser vi gjort med våra kunder.

Högsta kvalitet och bästa service är vårt mål! Dessa skall nås genom ett kontinuerligt förbättringsarbete genom vårt kvalitetssystem som bygger på lyhördhet för våra kunders synpunkter och förslag, engagemang och hög kompetens i vår organisation samt samarbete med förstklassiga underleverantörer.

Varje enskild medarbetare ansvarar för att de egna arbetsuppgifterna utförs så att uppställda mål nås. Såväl ägare som företags- och arbetsledning inom SITAB skall aktivt verka för ett positivt arbetsklimat, som värdesätter kvalitet, kompetens och arbetsmoral.

Sandvikens kommuns Miljöpris till Stenna Holmström
Årets miljöpris går till Stenna Holmström, VD på SITAB och delägare i Sandvikens Projektutveckling AB. Stenna får miljöpriset i och med hans arbete med att utveckla nya tekniska lösningar för att både minska energiförbrukning och ta vara på den energi som redan finns.

2012-12-18
Vattenkraftverk på 88 år får nya delar från SITAB
Ett vattenkraftverk i Torshälla som byggdes 1924 ska nu byta ut några av de uttjänta delarna som hållit igång verket sen dess.

2012-05-15
SITAB expanderar med nya lokaler för tillverkning i rostfritt material
SITAB i Sandviken investerar i lokaler på Lövbackens Industriområde.

2012-02-27
Patenterad Värmeväxlare installerad i Sandviken
Stjärnhuset i Sandviken blir pilotprojekt för ny uppfinning.

2012-03-02 10:00
Ny stororder: Värmeväxlare från SITAB ska ut i världen
SITAB i Söderfors har fått två stora ordrar på värmeväxlare till gipsmassafabriker i Sydameria och Asien.

2012-02-29 10:00
Stort energiprojekt för SITAB på Boliden i Skellefteå
Vanligt elektronikskrot, från datorer och mobiler till elvispar, smälts och förädlas till rena bas- och ädelmetaller. Sedan återanvänds de i nya produkter, och när de blir skrot igen, smälts och förädlas de på nytt.

2011-11-16
Stororder från USA
Från USA har nu SITAB i Söderfors fått en order på 27 stycken värmeväxlare. Värmeväxlarna ska användas i den amerikanska pappersindustrin.

2010-10-15
SITAB i Sandviken och Söderfors
SITAB finns i Sandviken och i Söderfors. Verksamheterna kompletterar varandra eftersom SITAB Söderfors arbetar inom ett lättare segment med mindre dimensioner och vikter än SITAB i Sandviken.
Vi får industrins puls att slå
I vår moderna och välutrustade verkstad kan vi göra det få andra kan inom lyftteknik och grövre plåtmaterial. Vår kantpress har en presskraft 540 ton x 3100 mm.

2009-10-20