Om SITAB

Jag startade SITAB, Sandvikens Industritekniska AB, 1989 för att jag ville vara med och tillgodose stål- och pappersindustrins behov av specialtillverkade komponenter och maskiner, reservdelar, service och reparationer. I dag har SITAB 35 anställda, bland dem mina söner Emil och Martin.

Mitt mål för SITAB har alltid varit att vi ska bli bättre år från år. Vår maskinpark ska bli bättre och våra produkter likaså. För att lyckas med det krävs att företagets personal alltid är utbildad på det senaste inom material, teknik och produkter och att de är flexibla och kvalitetsmedvetna. Vi går på utbildningar regelbundet och jag uppskattar verkligen personalens arbetsinsatser och stora kunnande.


SITABs tre bästa tillgångar är:

  • tillgängligheten – vi ser alltid till kundens bästa i akuta lägen liksom vid planerade projekt.
  • vår kompetens i grövre material – det finns vissa saker vi utför där det endast finns ett fåtal företag i Sverige som klarar av
  • personalen – utan vars engagemang, kunskap och erfarenhet inget vore möjligt.

I dag finns SITABs kunder inom en tio mils radie runt Sandviken. Det är små, mellanstora och stora företag inom främst stål- och pappersindustrin. SITAB kan i dag tillsammans med det stora och kompetenta nätverk företaget byggt upp hjälpa sina kunder med det mesta av deras önskemål.

Jag har arbetat för stål- och verkstadsindustrin i hela mitt yrkesliv och har alltid trivts i produktionen och med kundkontakterna. När mina söner en dag tar över SITAB kommer jag att försöka att inte lägga mig i deras beslut men jag kommer att vara med på företaget så länge jag kan!

Sandvikens kommuns Miljöpris till Stenna Holmström
Årets miljöpris går till Stenna Holmström, VD på SITAB och delägare i Sandvikens Projektutveckling AB. Stenna får miljöpriset i och med hans arbete med att utveckla nya tekniska lösningar för att både minska energiförbrukning och ta vara på den energi som redan finns.

2012-12-18
Vattenkraftverk på 88 år får nya delar från SITAB
Ett vattenkraftverk i Torshälla som byggdes 1924 ska nu byta ut några av de uttjänta delarna som hållit igång verket sen dess.

2012-05-15
SITAB expanderar med nya lokaler för tillverkning i rostfritt material
SITAB i Sandviken investerar i lokaler på Lövbackens Industriområde.

2012-02-27
Patenterad Värmeväxlare installerad i Sandviken
Stjärnhuset i Sandviken blir pilotprojekt för ny uppfinning.

2012-03-02 10:00
Ny stororder: Värmeväxlare från SITAB ska ut i världen
SITAB i Söderfors har fått två stora ordrar på värmeväxlare till gipsmassafabriker i Sydameria och Asien.

2012-02-29 10:00
Stort energiprojekt för SITAB på Boliden i Skellefteå
Vanligt elektronikskrot, från datorer och mobiler till elvispar, smälts och förädlas till rena bas- och ädelmetaller. Sedan återanvänds de i nya produkter, och när de blir skrot igen, smälts och förädlas de på nytt.

2011-11-16
Stororder från USA
Från USA har nu SITAB i Söderfors fått en order på 27 stycken värmeväxlare. Värmeväxlarna ska användas i den amerikanska pappersindustrin.

2010-10-15
SITAB i Sandviken och Söderfors
SITAB finns i Sandviken och i Söderfors. Verksamheterna kompletterar varandra eftersom SITAB Söderfors arbetar inom ett lättare segment med mindre dimensioner och vikter än SITAB i Sandviken.
Vi får industrins puls att slå
I vår moderna och välutrustade verkstad kan vi göra det få andra kan inom lyftteknik och grövre plåtmaterial. Vår kantpress har en presskraft 540 ton x 3100 mm.

2009-10-20